Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen. Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen besteedt aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de activiteiten die worden ondernomen op basis van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.