DE NIEUWEFILM-MAATSCHAP”!

Meedoen aan de “film-maatschap” (in de volksmond film-CV of Filmfonds) was nog nooit zo aantrekkelijk.

Met de komst van het nieuwe filminvesteringsproject Verliefd op Ibiza werd er tegelijk een nieuwe structuur gepresenteerd. Alle specifieke wetten en gebruiken van de film zijn daarin volledig gemaximaliseerd in combinatie met de fiscale mogelijkheden van nu. De fiscaliteit is met name van belang bij tegenvallende resultaten. Er is goed naar de wensen van filmliefhebbers/investeerders geluisterd, tenslotte zijn er al ca. 25 filmCV’s/Fondsen met succes in emissie geweest.

Kort gezegd werkt het als volgt: op basis van een recente wetgeving wordt de film in één keer afgeschreven, de ontstane aftrekpost wordt tot maximaal 2 keer toegewezen aan de participanten. Vervolgens zijn de inkomsten belast.
NIEUW is dat nu ook de p&a kosten (prints & advertising) worden meegefinancierd met de “film-maatschap”. Hierdoor ontstaat in de lagere en medium scenario’s een hefboom met mooie rendementen tot gevolg. Daarnaast staakt deze “film-maatschap” niet. Voor het aanvangsrendement maakt dit geen verschil, de meeste inkomsten komen nog steeds binnen in de eerste 18 maanden na de première. En zeg nou zelf, hoe leuk is het om na enige jaren nog een klein bedrag bijgeschreven te krijgen op uw rekening als herinnering dat u de films mede mogelijk heeft gemaakt?

DUS WAT IS NIEUW?

LOOPTIJD :
Het Fonds wordt in beginsel niet meer ontbonden, er is dus geen looptijd meer. In het eerste en soms het tweede jaar (nl. gelijk op met de productiekosten) zit de fiscale aftrek, daarvoor ontvangt u een invulinstructie. Daarna ontvangt u uw deel uit de inkomsten voor onbepaalde tijd. De inkomsten zijn belast in Box 1 en kunt u eenvoudig zelf in uw Belastingaangifte verwerken. U blijft dus mede-eigenaar van de films!

INLEG :
De participatiegrootte bedraagt € 10.000,- of een meervoud daarvan. U kunt in meerdere filmfondsen tegelijk mee doen, maar let wel op dat u voldoende aftrekmogelijkheden heeft, in bij voorkeur de 52% schaal. Tenslotte bestaat uw rendement uit mogelijke belastingbesparing in combinatie met uw belaste aandeel in de inkomsten. U kunt ook aan deze opzet meedoen wanneer u al eerder aan filminvesteringen heeft meegedaan.

GUNSTIGE RENDEMENTEN IN LAGE SCENARIO’S :
In de distributieovereenkomst is bedongen dat een afgesproken bedrag van de eerste inkomsten volledig voor het Fonds is, pas daarna zal de verrekening van voorschotten en marketingkosten plaatsvinden. Dit heeft als voordeel dat ook in de lagere scenario’s van de film rendementen van meer dan 10% mogelijk zijn. En omdat conform fondsvoorwaarden, 2 maal het verlies wordt toegeschreven aan de participanten op basis van afschrijving ineens en dus voor 200% fiscaal aftrekbaar is, zijn de risico’s zeer beperkt.

Extra’s voor Participanten

Met z’n allen zijn we het reclamebureau waarmee een stevige bodem wordt gelegd onder deze films. Om u als investeerder in het Filmfonds op de juiste wijze te informeren over hoe u dat aanpakt, wordt u op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven, wordt u uitgenodigd op de filmset, ontvangt u de DVD’s en verwachten we van u dat u op de premières aanwezig bent om gezamenlijk de gastheer/vrouw te zijn voor de landelijke media en BN-ers. En zoals gebruikelijk staan alle financiers van de films op de aftiteling vermeld. De makers weten wat ze te doen staat!

Bescherming van participanten

De onafhankelijke Stichting Administratiekantoor Filminvesteringen int het geld rechtstreeks bij de distributeur en verdeelt de gelden conform het prospectus, maar geeft ook pas uw inleg vrij nadat de completion faciliteit van kracht is geworden (de faciliteit die zorgt dat de film wordt (af)gemaakt binnen budget).

Risico’s

Aan iedere investering zijn risico’s verbonden, u wordt uitdrukkelijk verzocht kennis te nemen van het gehele prospectus. In het prospectus is een apart hoofdstuk aan de risico’s gewijd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, het succes van de ene film is geen garantie voor succes van een andere film.